Vecāku padome

Vecāku padomes sastāvs 2020./2021.mācību gadā:

Nr.p.k.   Vārds, Uzvārds
    1.    Ivonna Ozere
    2.    Daiga Erkmane
    3.    Ilze Roze
    4.    Gatis Kristaps
    5.    Andris Siks
    6.    Baiba Daļecka
    7.    Iveta Kamina
    8.    Agnese Sakenfele
    9.    Gunārs Rodins