Skolēnu padome

Skolēnu padomes reglaments

Skolā sekmīgi darbojas Skolēnu padome (SP), kuras sastāvā ir 5 – 9. klašu izglītojamie. Skolēnu padomes darbs tiek organizēts saskaņā ar tās reglamentu. Pedagogi atbalsta SP idejas, veicinot izglītojamo aktīvu līdzdalību skolas pasākumu organizēšanā, vadīšanā un aktīvu dalību projekta „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” (APU) koordinēšanā un sasniegto rezultātu apkopošanā.

Katru gadu Skolēnu padomes prezidents apmeklē Rīgas skolēnu domes sanāksmes, seko aktuālākajai informācijai, iepazīstina ar jaunumiem skolas SP.