Skolas vēsture

Īss ieskats skolas vēsturē

• Pirmo skolu Jaunciemā atvēra 1912.gadā Jaunciema evanģeliski luteriskajā baznīcā.
• 1913.g. Jaunciema “Vinteru” mājās darbu uzsāk divklasīgā ministrijas skola.
• Pirmā pasaules kara laikā mācības abās skolās pārtrauca.
• 1920.g. Jaunciema evanģeliski luteriskās baznīcas telpās atver skolu 4 klasēm, kurā strādā 2 skolotāji: Anna Vintere un Voldemārs Brenners. Telpu bija par maz, skola strādāja 2 maiņās.
• 1924.gada 1.novembrī iesvēta jaunos skolas pamatus.
• 1926.gadā skolas direktors Voldemārs Brenners atklāja jauno skolas ēku, kas bija paredzēta 160 skolēniem. 11.septembrī darbu jaunajā ēkā uzsāka Ādažu Jaunciema 6-gadīgā pamatskola.
• Arhīva fondos atrodamas ziņas, ka no 1920.gada oktobra līdz 1927./1928.m.g. Jaunciema pamatskola pastāvējusi gan kā I pakāpes, gan kā sešklasu pamatskola Rīgas apriņķi, Ādažu pagastā, bet no 1928./1929.m.g. līdz 1939./1940.m.g.- kā sešklasu pamatskola Rīgas pilsētā, Jaunciemā.
• Ar 1927.gadu skola kļūst par Jaunciema kultūras centru. Skolā darbojas pašdarbības teātris un koris, telpas izmanto arī Jaunciema kultūras biedrība.
• 1935.gadā skolas kalnā stāda bērzu birztalu un liepu aleju. Koki 70 gadu laikā ir raženi izauguši un visiem nācējiem iezīmē ceļu uz skolu.
• 1944.gadā neilgu laiku daļu skolas izmanto vācu karaspēks.
• Pēc kara mācības skolā notiek latviešu un krievu valodā. Skolēnu skaits ar katru gadu palielinās, un vecā skolas ēka kļūst par šauru.
• 1961./62.gadā tiek celta pirmā skolas piebūve, bet 1968.gadā – otrā piebūve.
• No 2003.gada mācības skolā notiek latviešu valodā. Skola sāk integrēt bērnus ar astmu un astmatisko bronhītu.

Jaunciema skolas himna

komponiste Inita Brīvere

Te Ķīšezera krastā, stāv  skola   –  veca,  sirma.

Kalnā,   priežu  lokā  –     tā   mūsu   skola   pirmā.

Ik  rītu  bērni   veikli    steidz  skolas   kalnā   kāpt,

Tie  nāk  pie   tevis,   skola,   sev zināšanas   krāt.

Piedz.: Jaunciema  skola, tavs vārds  lai  tālu  skan,

            Jaunciema  skola,  tu  esi  mīļa  man!

Caur zināšanu  aku  tu  gaismā  vedi  mūs,

Ik  mērķis mums  vēl  tālais  caur  tevi  tuvāks  kļūs,

Te  skolotāji laipni  mums zināšanas  dod –

Ik  dienu  mīļi  smaidot, bet dažreiz sarājot.

Piedz.:  Jaunciema skola, tavs vārds  lai  tālu skan,

             Jaunciema skola, tu esi  mīļa man!

Mēs atnācām  šeit  mazi, bet lieli  aiziesim

Un  tavu  gaismu sirdī sev  līdzi paņemsim;

Ikviens, kas  šeit ir bijis, lai skolu atceras,

Gan nedarbus, gan darbus lai glabā atmiņās!

Piedz.:  Jaunciema skola, tavs vārds  lai  tālu  skan,

             Jaunciema  skola, tu esi  mīļa  man!