Skola šodien

♦ Ar 2003./2004. mācību gadu esam kļuvuši par skolu ar integrēto jeb iekļaujošo apmācību.

♦ Skolā 2015./2016. m.g. mācās 110 skolēni, pārsvarā no Jaunciema un tuvējās apkārtnes, bet ir arī skolēni, kuri brauc uz skolu no citām Rīgas daļām.

♦ Skolā 2016./2017.m.g. mācās 126 skolēni, strādā 26 pedagogi.

♦ Skolā 2017./2018.m.g. mācās 120 skolēni, strādā 20 pedagogi.

♦ Skolā 2018./2019. mg. mācās 119 skolēni.

♦ Skolā 2019./2020.m.g. mācās 128 skolēni, strādā 20 pedagogi.

♦ Skola realizē 2 izglītības programmas: visi skolēni apgūst pamatizglītību (1.-9.klases), visās klasēs tiek integrēti bērni ar somatiskām saslimšanām.

♦Skolēni regulāri piedalās dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos Ziemeļu rajonā un Rīgas pilsētā.

♦Skolēniem papildus mācībām ir iespēja darboties dažādās interešu izglītības programmās. Sākumskolas posmā darbojas tehniskā modelēšana, programmēšana, vizuālā māksla, skolas teātris, koris, sporta spēles, teikvan-do un robotika.

♦ Pamatskolas skolēniem tiek piedāvāti netradicionālie rokdarbi, skolas teātris, vokālais ansamblis, sporta spēles, teikvan-do un skolēnu padome.

♦ Skolā notiek dažādi pasākumi: Zinību diena, Dzejas dienas, Miķeļu diena, Mārtiņa diena, valsts svētki, Ziemassvētki, Teātra dienas un Lieldienas, sporta spēļu turnīri un dārza svētki. Pedagogu vadībā skolēni dodas dažādās mācību ekskursijās.

Veselību veicinoša skola

Skola rūpējas, lai skolēniem veidotos priekšstati par veselīgu dzīvesveidu. Svaigs gaiss, veselīgs uzturs, iespēja katram bērnam nodarboties ar dažādām fiziskām aktivitātēm un sevi pozitīvi apliecināt ir galvenie priekšnoteikumi tam.
Skola piedāvā veselību veicinošas programmas bērniem, kuri slimo ar astmu. Šiem bērniem tiek nodrošināts saudzējošs režīms un individuāla pieeja mācību procesa organizācijā. Skolā viņi ne tikai mācās, bet arī saņem ārstēšanai nepieciešamos medicīnas pakalpojumus un rehabilitācijas kompleksu: ārstniecisko vingrošanu, masāžu, klimatoterapiju un uzturošās medikamentozās terapijas kontroli.