Skola šodien

♦ Ar 2003./2004. mācību gadu esam kļuvuši par skolu ar integrēto jeb iekļaujošo apmācību.

♦ Skolā 2015./2016. m.g. mācās 110 skolēni, pārsvarā no Jaunciema un tuvējās apkārtnes, bet ir arī skolēni, kuri brauc uz skolu no citām Rīgas daļām.

♦ Skolā 2016./2017.m.g. mācās 126 skolēni, strādā 26 pedagogi.

♦ Skolā 2017./2018.m.g. mācās 120 skolēni, strādā 20 pedagogi.

♦ Skolā 2018./2019. mg. mācās 119 skolēni.

♦ Skolā 2019./2020.m.g. mācās 128 skolēni, strādā 20 pedagogi.
♦ Skolā 2020./2021.m.g. mācās 133 skolēni, strādā 27 pedagogi.

♦ Skola realizē 3 izglītības programmas: visi skolēni apgūst pamatizglītību (1.-9.klases), visās klasēs tiek integrēti bērni ar somatiskām saslimšanām, gan ar mācīšanās traucējumiem.

♦ Skolēni regulāri piedalās dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos Ziemeļu rajonā un Rīgas pilsētā.

♦ Skolēniem papildus mācībām ir iespēja darboties dažādās interešu izglītības programmās. Sākumskolas posmā darbojas tehniskā modelēšana, programmēšana, vizuālā māksla, skolas teātris, koris, sporta spēles, teikvan-do un robotika.

♦ Pamatskolas skolēniem tiek piedāvāti netradicionālie rokdarbi, skolas teātris, vokālais ansamblis, sporta spēles, teikvan-do un skolēnu padome.

♦ Skolā notiek dažādi pasākumi: Zinību diena, Dzejas dienas, Miķeļu diena, Mārtiņa diena, valsts svētki, Ziemassvētki, Teātra dienas un Lieldienas, sporta spēļu turnīri un dārza svētki. Pedagogu vadībā skolēni dodas dažādās mācību ekskursijās.