Rīgas 7. pamatskola

Mācību un audzināšanas darbs

Šajā mācību gadā Rīgas 7.pamatskola īsteno šādas izglītības programmas pamatizglītības pakāpē:

  • Pamatizglītības programma (programmas kods 21011111)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem(programmas kods  21015611)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (programmas kods 21015411).

🔔 Pirmais semestris:
no 2021. gada 1. septembra līdz 2021. gada 21. decembrim
🔔 🔔 Otrais semestris:
1. – 8. klases izglītojamiem no 2022. gada 5. janvāra līdz 2022. gada 31. maijam
9. klases izglītojamiem no 2022. gada 5. janvāra līdz 2022. gada 14. jūnijam
🍁 Rudens brīvdienas:
no 2021. gada 18. oktobra līdz 2021. gada 22. oktobrim
❄ Ziemas brīvdienas:
no 2021. gada 22. decembra līdz 2022. gada 4. janvārim
🍀 Pavasara brīvdienas:
no 2022. gada 14. marta līdz 2022. gada 18. martam
☀ Vasaras brīvdienas:
no 2022. gada 1. jūnija līdz 2022. gada 31. augustam

Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases izglītojamiem.
Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī.