Jaunciema pamatskola

Interešu izglītība

Šajā mācību gadā interešu izglītībā 1.-4.klašu skolēniem piedāvājam:

 • Koris 1.-4.kl.
 • Vizuālā māksla 1.-4.kl.
 • Skolas teātris 1.-4.kl.
 • Tehniskā modelēšana 1.-4.kl.
 • Vispusīgā fiziskā sagatavotība 2.-4.kl.
 • Sporta spēles
 • Programmēšana sākumskolā 1.-4.kl.
 • Robotika 3.-4.kl.

5.-9.klašu skolēniem piedāvājam:

 • Vokālais ansamblis 5.-9.kl.
 • Robotika 5.kl.
 • Netradicionālie rokdarbi 4.-6.kl.
 • Skolas teātris 5.-9.kl.
 • Sporta spēles
 • Vispusīgā fiziskā sagatavotība 4.-6.kl.
 • Skolēnu pašpārvalde 4.-9.kl.