Rīgas 7. pamatskola

Ēdināšana skolēniem

Ar 2019./20.m.g. 2.semestri skolā ir jauns ēdināšanas uzņēmums SIA “FRISTAR”.

Brokastis
1. – 4.klasei – 0.77 EUR dienā
Pusdienas
1. – 9.klasei – bez maksas
Launags
1. – 9.klasei – 0.77 Eur dienā // no 04.04.2022., pamatojoties uz RD lēmumu Nr.1402 (30.03.2022.) //
Skolotājiem – 1.42 Eur dienā

Maksājuma rekvizīti:
SIA “FRISTAR”
Reģ.Nr.40003658252
A/S “Swedbank”
LV96 HABA 0551 0403 11295

!! Par ēdināšanu vēlams maksāt par veselu mēnesi, bet ne mazāk kā par pilnu nedēļu.
!! Maksājums par nākamo nedēļu jāveic līdz iepriekšējās nedēļas ceturtdienai.

 Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda:
1) skolas nosaukums un klase;
2) bērna vārds, uzvārds;
3) periodu, par kuru tiek samaksāts.