Skola

Īss ieskats skolas vēsturē

• Skolā notiek dažādi pasākumi: Zinību diena, Dzejas dienas, Miķeļu diena, Mārtiņa diena, valsts svētki, Ziemassvētki, Teātra dienas un Lieldienas, sporta spēļu turnīri un dārza svētki. Pedagogu vadībā skolēni dodas dažādās mācību ekskursijās.

Veselību veicinoša skola

Skola rūpējas, lai skolēniem veidotos priekšstati par veselīgu dzīvesveidu. Svaigs gaiss, veselīgs uzturs, iespēja katram bērnam nodarboties ar dažādām fiziskām aktivitātēm un sevi pozitīvi apliecināt ir galvenie priekšnoteikumi tam.
Skola piedāvā veselību veicinošas programmas bērniem, kuri slimo ar astmu. Šiem bērniem tiek nodrošināts saudzējošs režīms un individuāla pieeja mācību procesa organizācijā. Skolā viņi ne tikai mācās, bet arī saņem ārstēšanai nepieciešamos medicīnas pakalpojumus un rehabilitācijas kompleksu: ārstniecisko vingrošanu, masāžu, klimatoterapiju un uzturošās medikamentozās terapijas kontroli.