Rīgas domes un Saeimas pārstāvju vizīte Rīgas 7.pamatskolā

Regīna Ločmele-Luņova, Anna Vladova, Aleksejs Rosļikovs vizītē Rīgas 7. pamatskolā (Jaunciems)

2019.gada 20.martā plkst. 15:00-17:00 uz tikšanos ar Rīgas 7.pamatskolas vecāku padomes, Jaunciema attīstības biedrības, Trīsciema biedrības, invalīda biedrības “Jūnijs” pārstāvjiem, kā arī skolas direktora p.i. Ilzi Dupati un skolotājiem ieradās Rīgas domes pārstāvji un Saeimas deputāte –

 • Anna Vladova (Rīgas dome)
 • Aleksejs Rosļikovs (Rīgas dome)
 • Regīna Ločmele-Luņova (Saeima)

Tikšanās laikā tika runāts par Jaunciema apkaimes aktuālajām tēmām:

 • Rīgas 7.pamatskolas darbības turpināšana un pilnveide par Jaunciema apkaimes attīstības centru, veicot skolas infrastruktūras atjaunošanu. Optimālā skolas darbības modeļa izvēle. Deputāti atkārtoti apliecināja Rīgas pašvaldības publiski izplatīto informāciju, ka skola netiks slēgta!
Jaunciema, Trīsciema un Sužu pārstāvji Rīgas domes pārstāvju vizītes laikā Rīgas 7. pamatskolā
 • Pirmskkolas izglītības attīstība, atverot papildu pirmsskolas izglītības grupas Rīgas 7.pamatskolā vai Rīgas 15.pirmsskolas izglītības iestādē (Jaunciemā strauji pieaug pirmsskolas vecuma bērnu skaits, kā rezultātā nepietiek vietu bērnudārzā).
 • Jaunciema gatves un Jaunciema ielu atjaunošana, ietves/velo celiņa gar Jaunciema gatvi un Ķīšezeru izveide.
 • Pašvaldības videonovērošanas kameru uzstādīšana drošības uzlabošanai.
 • Jaunciema teritorijas labiekārtošana un mežu resursu (zaļās) zonas saglabāšana.
 • Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana (Jaunciema baznīca u.c.).
 • Pakalpojumu pieejamības nodrošināšana uz vietas Jaunciemā (pastam, doktorātam u.c. nepieciešamā infrastruktūra).
 • Nekustamā īpašuma uzskaites (māju numerācija u.c.) un apgrūtinājumu piemērošanas problēmas (sarkano līniju koridori publiskās lietošanas infrastruktūrai uz privātīpašumā esošas zemes).

Pēc sanāksmes pirmās daļas tās dalībnieki ar kājām devās pa pastaigā pa Jaunciema ielām uz bērnudārzu (Rīgas 15.pirmsskolas izglītības iestādi).

Domes pārstāvji un skolas direktore (p.i.) ceļā uz Jaunciema bērnudārzu

Invalīdu biedrības “Jūnijs” vadītāja Ināra Šatkovska norādīja uz nepieciešamību veikt skolas infrastruktūras uzlabojumus pieejamības uzlabošanai personām ar kustību traucējumiem – centrālā ieejas mezgla pārbūvi un lifta ierīkošanu.

Delegācija pie bērnudārza, sagaida bērnudārza vadītāji. Delegāciju informē īsumā par iestādes vēsturi un aktualitātēm, sadarbību ar Jaunciema skolu.

Nonākot bērnudārzā, delegāciju laipni sagaidīja bērnudārza direktore Aija Lāce ar kolēģēm.

Neskatoties uz pieticīgajiem ieguldījumiem bērnudārza remontdarbos, deputātus iepriecināja bērniem draudzīgā dzīves vide. Deputāti bija pārsteigti, ka bērnudārza paplašināšanai nepieciešamās telpas aizņem Jaunciema bibliotēka (nepieciešama Jaunciema iedzīvotājiem, bet kurai ir nepieciešams iekārtot telpas citā vietā).

Deputāti iepazīstas ar apstākļiem bērnudārzā.

Pēc atgriešanās skolā sanāksmes dalībnieki vienojās par sekojošo:

 • Biedrību pārstāvjiem, vecākiem, skolas vadībai pedagogiem un deputātiem ir kopīgi jāstrādā pie skolas turpmākās attīstības.
 • Š.g. aprīlī vai maijā jāplāno tikšanās ar Rīgas domes Izglītība, kultūras un sporta departamenta direktora p.i. Ivaru Balamovski par skolas attīstības plānošanu un sagatavošanu 2019./2020. mācību gadam.
 • Š.g. aprīlī vai maijā jāplāno tikšanās ar Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētāju Oļegu Burovu par skolas kārtējo remontdarbu nodrošināšanu 2019.gadā un skolas atjaunošanas investīciju izdevumu plānošanu Rīgas pašvaldības budžetā turpmāko trīs gadu laikā.