Projektu konference

22. martā notika skolēnu projektu konference. Konferencē piedalījās 5.-9. klašu labāko projektu darbu autori. Konferences dalībniekus sumināja ar aplausiem, labiem vārdiem un piemiņas balviņām.
Mēs lepojamies ar jūsu veikumu!