Projekts “Shape of Music”

Martā skolā ciemojās un koncertus visām klašu grupām sniedza Inovatīvā stīgu grupa. Gūtos iespaidos mazāko klašu bērni attēloja savos zīmējumos.