Projekta “Skolas soma” pasākumi februārī

Projektā “Skolas soma” 5. un 6.februārī skolēni bija Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, apmeklējot izvēlētās muzejpedagoģiskās programmas:
– “Mana mīļākā rotaļlieta” (1.-2.kl.);
– “Ceļojums laikā kopā ar Čipu un Čapu” (3.-4.kl.);
“Kā dzīvoja senie ļaudis” (5.-6.kl.);
“Viduslaiku bruņinieki” (7.-8.kl.);
– “Latvijas gadsimts” (9.kl.).