Rīgas 7. pamatskola

Ēdināšana pirmsskolā

Pirmsskolā ēdināšanas pakalpojumus nodrošina ēdināšanas uzņēmums SIA “FRISTAR”.

Uzņēmuma rekvizīti:
SIA “FRISTAR”
Reģ.Nr.40003658252
A/S “Swedbank”
LV96 HABA 0551 0403 11295

Ēdināšanas izdevumus apmaksā Rīgas pilsētas pašvaldība.