… Kalnā,   priežu  lokā  –     tā   mūsu   skola   pirmā! Ar sirsnīgiem atvadu vārdiem un krāšņiem ziediem izskanēja skolas 2019./2020.māc.gada izlaiduma pasākums. Veiksmi mūsu absolventiem!

Informācija jauno skolēnu vecākiem!

Aicinām topošos 1.klašu skolēnu vecākus laicīgi noformēt iesniegumu par uzņemšanu 1.klasē. Iesniegumu var rakstīt brīvā formā,  norādot bērna vārdu, uzvārdu, deklarēto dzīves vietu. Obligāti norādīt vecāku tālruņa numuru. Iesniegumu var arī ieskenēt un sūtīt uz skolas e-pastu: r7ps@riga.lv. Par neskaidriem jautājumiem zvanīt otrdienās uz skolas telefonu: 67348841 vai mob. 29415061. Ar cieņu, skolas administrācija.

Projekta dienas norises kārtība 23.03.2020. – 25.03.2020.

Vecāki un 1.- 9. klašu skolēni! No 23.03.-14.04.2020. mācību process mūsu skolā notiek attālināti, atbilstoši stundu un zvanu sarakstam. Projekta dienas no 23.03.-25.03. notiks attālināti. Ar darba plānu varat iepazīties pielikumā. https://r7ps.lv/wp-content/uploads/2020/03/Projekta-dienas-23.03.-25.03..pdf