Izglītojamo sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos 2020./2021.m.g.

Dalība starptautiskajā matemātikas konkursā
“Ķengurs-2021”

25.martā 18 mūsu skolas skolēni piedalījās starptautiskajā matemātikas konkursā “ĶENGURS – 2021”.

Konkurss-spēle „Ķengurs – matemātika visiem” mērķis ir veicināt matemātikas popularitāti un paaugstināt skolēnu interesi pret to. Spēle ne tikai stimulē skolas programmas apguvi, bet arī mudina skolēnus piedalīties citās olimpiādēs, konkursos un sacensībās.

Konkursam ir viena kārta, bez atlases sacensībām un notiek martā, vienā dienā, vienā stundā – sastāv no 30 jautājumiem, kuri ir sakārtoti pēc sarežģītības pieauguma, katram jautājumam tiek piedāvāts 5 atbilžu varianti.

Lepojamies ar:
5. klases skolnieci Kamēliju Voiti, kura ieguva 28.vietu (piedalījās 1031 dalībnieki);
6. klases skolnieku Mārci Samolčevu, kurš ieguva 34.vietu (piedalījās 895 dalībnieki).
Mēs pateicamies visiem dalībniekiem, viņu vecākiem, skolotājiem – visiem, kuri palīdzēja, motivēja, atrada laiku un enerģiju.

WEF Rīga
skolu superlīga

No 15. – 21. februārim Rīgas 7. pamatskolas skolēni piedalījās WEF Rīga skolu superlīgā. Piedalījāmies divās disciplīnās – skriešanā un soļošanā. Katru dienu skolēni veica konkrētu distanci, visas nedēļas garumā. Piedalījās skolēni no 6.  – 9. klasei. Sacensībās varēja iesaistīties visas Rīgas skolas.

Kopvērtējumā mūsu skolas 6. – 7. klašu meiteņu komanda (no 22 komandām) ieņēma 5.vietu Rīgā, 8. – 9. klašu meiteņu komanda (no 18 komandām) ieņēma dalīto 4. un 5.vietu Rīgā, savukārt 8. – 9. klašu zēnu komanda ierindojās 4.vietā Rīgā, atpaliekot tikai par 1 punktu no 3.vietas ieguvējiem.

Pateicamies Rihardam Vītolam (9.kl.), Natālijai Kaminai (9.kl.), Jānim Vēverim (9.kl.), Kristiānai Ošiņai (6.kl) un Zelmai Klints (6.kl.) par aktīvu dalību un lielisku rezultātu uzrādīšanu šajās attālinātajās sacensībās.