Izglītības programmas

Programmas nosaukums  Programmas kods
Pamatizglītības programma    21011111
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām    21015411