Izglītības programmas

Programmas nosaukums Programmas kods
Pamatizglītības programma 21011111
   
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611
   
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām 21015411