Elektroniskās adreses izmantošana

E-adrese ir aizsargāts veids, kādā fiziskas personas un juridiskas personas, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv izveidotu kontu jeb pastkastīti, var veikt oficiālu, elektronisku saraksti ar valsts un pašvaldību iestādēm. E-adrese ir drošs saziņas līdzeklis. Lai e-adresi izmantotu, fiziskajām personām un uzņēmumu pārstāvjiem ir nepieciešami kvalificēti identifikācijas līdzekļi – mobilā lietotne eParaksts mobile, eParaksts karte juridiskām personām vai personas apliecība (eID karte).

Izmantojot saiti, fiziskā persona automātiski tiks novirzīta uz e-adreses ziņojuma sastādīšanas formu portālā Latvija.lv ar aizpildītu adresāta lauku – konkrēto iestādi

E-adrese neaizstāj e-pastu. E-adrese ir slēgta sistēma. Tajā lietotājs elektroniski saņems visas tās ziņas no valsts un pašvaldību iestādēm, kuras agrāk tika sūtītas ar pasta starpniecību uz deklarēto adresi. Uz savu norādīto e-pasta adresi lietotājs varēs saņemt paziņojumu par ziņojuma ienākšanu e-adresē, bet ne pašu ziņojumu. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9. pantu, dokuments, kas nosūtīts uz e-adresi, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.

Lai veicinātu izpratni par eParaksta rīkiem un elektronisko dokumentu apriti, tostarp elektronisku dokumentu atvēršanu un pārbaudi, skatīt pievienotos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atsūtītos uzskates materiālus un banerus: