Karjeras kompass

Karjeras kompasa metodiku izstrādāja CINOP Euroguidance The Netherlands. ArEuroguidance Latvia atbalstu tā ir adaptēta Latvijas karjeras speciālistu vajadzībām. Metodiskais līdzeklis izveidots, balstoties uz pētījumiem un darba pieredzi. Tas ir paredzēts kā praktisks instruments karjeras konsultantiem izglītības jomā, tāpēc īpaši uzsvērta karjeras attīstība un problemātiskie jautājumi tieši pusaudžu un jaunības posmā.

Mūsu skolā karjeras kompasu izmēgināja gan sākumsskolas skolēni, gan pamatskolas skolēni.