4.-9.klasēm – tikšanās ar studentiem no RTU.

Karjeras nedeļas ietvaros 4.-9.klasēm – tikšanās ar studentiem no RTU.

Erasmus apmaiņas programmas students no Marokas un mūsu skolas apsolvente RTU 2.kursa studente.

Tēma: “Radošums, atvērtība, karjera”