Aktivitātes 2016./2017.m.g.

Karjeras nedeļas ietvaros mūsu skolā notika dažādi pasākumi, ekskursijas, nodarbības, kuros skolēni aktīvi iesaistījās, tādā veidā palīdzot izzināt savas karjeras iespējas,veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties nākotnes nodarbošanos un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām. Parādīt jauniešiem, kā tas, ko viņi mācās šobrīd, kādas intereses izkopj, kādus lēmumus pieņem un kādas izvēles izdara, ietekmē viņu nākotnes konkurētspēju darba tirgū.