Informācija vecākiem!

Informējam, ka sakarā ar izsludināto ārkārtējo situāciju valstī
no š.g. 13. marta – 14. aprīlim  mācību process skolā tiek organizēts attālināti ar E-klases starpniecību.
!! Skolēni skolu neapmeklē !!
Pedagogi savā darbā ar skolēniem izmantos pieejamos portālus, kā  uzdevumi.lv, soma.lv u.c.
Lūdzam jūsu atbalstu mācību procesa nodrošināšanā attālināti:
* katru dienu E-klasē sekot līdzi skolēnu veicamajiem uzdevumiem;
* palīdzēt skolēniem iesūtīt mājas darbus priekšmetu skolotājiem;
* droši jautāt neskaidro klašu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem;
* 23. -25. marts ir projekta dienas, kad skolēni pabeigs iesāktos projekta darbus un iesūtīs attiecīgo priekšmetu skolotājiem.
Esiet atbildīgi pret savu un savu bērnu veselību, ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus!
Esam savstarpēji saprotoši, pacietīgi, jo mums visiem šī ir jauna pieredze.

Skolas administrācija, pedagogi.