Informācija jauno skolēnu vecākiem!

Aicinām topošos 1.klašu skolēnu vecākus laicīgi noformēt iesniegumu par uzņemšanu 1.klasē. Iesniegumu var rakstīt brīvā formā,  norādot bērna vārdu, uzvārdu, deklarēto dzīves vietu. Obligāti norādīt vecāku tālruņa numuru.

Iesniegumu var arī ieskenēt un sūtīt uz skolas e-pastu: r7ps@riga.lv. Par neskaidriem jautājumiem zvanīt otrdienās uz skolas telefonu: 67348841 vai mob. 29415061.

Ar cieņu, skolas administrācija.