Informācija vecākiem!

Informējam, ka sakarā ar izsludināto ārkārtējo situāciju valstī no š.g. 13. marta – 14. aprīlim  mācību process skolā tiek organizēts attālināti ar E-klases starpniecību. !! Skolēni skolu neapmeklē !!Pedagogi savā darbā ar skolēniem izmantos pieejamos portālus, kā  uzdevumi.lv, soma.lv u.c. Lūdzam jūsu atbalstu mācību procesa nodrošināšanā attālināti: * katru dienu E-klasē sekot līdzi skolēnu veicamajiem […]

Vecāku diena – 05.03.2020.

2020. gada 5. martā Rīgas 7. pamatskolā notiks Vecāku diena, kad no plkst.15.00 līdz 19.00 skolēnu vecākiem ir iespēja satikt skolotājus un pārrunāt par bērnu izglītošanu saistītos jautājumus. Lai  optimālāk organizētu gan vecāku, gan skolotāju laiku, skolā ieviesta iepriekšēja pieteikšanās. Lūdzam vecākus līdz š.g. 2. martam  ar savas klases audzinātājas starpniecību paziņot par vēlmi tikties […]

Projekta “Skolas soma” pasākumi februārī

Projektā “Skolas soma” 5. un 6.februārī skolēni bija Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, apmeklējot izvēlētās muzejpedagoģiskās programmas: – “Mana mīļākā rotaļlieta” (1.-2.kl.); – “Ceļojums laikā kopā ar Čipu un Čapu” (3.-4.kl.); – “Kā dzīvoja senie ļaudis” (5.-6.kl.); – “Viduslaiku bruņinieki” (7.-8.kl.); – “Latvijas gadsimts” (9.kl.).

Barikāžu atceres pasākums 20.01.2020.

Par godu Barikāžu piemiņas dienai, 20. janvārī plkst. 12:00 mūsu skolā viesojās: – bijušais LTF (Latvijas Tautas frontes) priekšsēdētājs Romualds Ražuks, – Barikāžu fonda valdes loceklis Edvīns Ežmalis, – Barikāžu fonda biedrības vadītājs Renārs Zaļais. Viesi dalījās atmiņu stāstījumos un kopīgi ar 5.-9. klašu skolēniem skatījās dokumentālo filmu par 1991.gada janvāra notikumiem.