Informācija jauno skolēnu vecākiem!

Aicinām topošos 1.klašu skolēnu vecākus laicīgi noformēt iesniegumu par uzņemšanu 1.klasē. Iesniegumu var rakstīt brīvā formā,  norādot bērna vārdu, uzvārdu, deklarēto dzīves vietu. Obligāti norādīt vecāku tālruņa numuru. Iesniegumu var arī ieskenēt un sūtīt uz skolas e-pastu: r7ps@riga.lv. Par neskaidriem jautājumiem zvanīt otrdienās uz skolas telefonu: 67348841 vai mob. 29415061. Ar cieņu, skolas administrācija.

Projekta dienas norises kārtība 23.03.2020. – 25.03.2020.

Vecāki un 1.- 9. klašu skolēni! No 23.03.-14.04.2020. mācību process mūsu skolā notiek attālināti, atbilstoši stundu un zvanu sarakstam. Projekta dienas no 23.03.-25.03. notiks attālināti. Ar darba plānu varat iepazīties pielikumā. https://r7ps.lv/wp-content/uploads/2020/03/Projekta-dienas-23.03.-25.03..pdf

Informācija vecākiem!

Informējam, ka sakarā ar izsludināto ārkārtējo situāciju valstī no š.g. 13. marta – 14. aprīlim  mācību process skolā tiek organizēts attālināti ar E-klases starpniecību. !! Skolēni skolu neapmeklē !!Pedagogi savā darbā ar skolēniem izmantos pieejamos portālus, kā  uzdevumi.lv, soma.lv u.c. Lūdzam jūsu atbalstu mācību procesa nodrošināšanā attālināti: * katru dienu E-klasē sekot līdzi skolēnu veicamajiem […]

Vecāku diena – 05.03.2020.

2020. gada 5. martā Rīgas 7. pamatskolā notiks Vecāku diena, kad no plkst.15.00 līdz 19.00 skolēnu vecākiem ir iespēja satikt skolotājus un pārrunāt par bērnu izglītošanu saistītos jautājumus. Lai  optimālāk organizētu gan vecāku, gan skolotāju laiku, skolā ieviesta iepriekšēja pieteikšanās. Lūdzam vecākus līdz š.g. 2. martam  ar savas klases audzinātājas starpniecību paziņot par vēlmi tikties […]

Projekta “Skolas soma” pasākumi februārī

Projektā “Skolas soma” 5. un 6.februārī skolēni bija Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, apmeklējot izvēlētās muzejpedagoģiskās programmas: – “Mana mīļākā rotaļlieta” (1.-2.kl.); – “Ceļojums laikā kopā ar Čipu un Čapu” (3.-4.kl.); – “Kā dzīvoja senie ļaudis” (5.-6.kl.); – “Viduslaiku bruņinieki” (7.-8.kl.); – “Latvijas gadsimts” (9.kl.).