Piekļūstamība

PIEKĻŪSTAMĪBAS PAZIŅOJUMS Rīgas 7.pamatskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr.445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu. Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Rīgas 7.pamatskolas tīmekļvietni – https://r7ps.lv/. Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības […]

Informatīvs materiāls par diagnosticējošajiem darbiem

Tuvojoties diagnosticējošo darbu datumiem, vecākiem un skolēniem var rasties daudz neskaidrību par darbu būtību un ietekmi uz bērna mācību rezultātiem. Lai atbalstītu 3. un 6. klases skolēnus un vecākus šajā laikā, portāls Uzdevumi.lv ir sagatavojis informatīvu materiālu, kurā skaidroti diagnosticējošo darbu mērķi un sniegti ieteikumi, kā vecāki var palīdzēt bērnam valsts pārbaudes darbu laikā, izmantojot […]

Par diagnosticējošiem darbiem 3. un 6. klasēm

28.janvārī valdība pieņēma lēmumu par vairāku Ministru kabineta noteikumu  grozījumiem, kuri nosaka 2020./2021. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laikus,  eksāmenu skaitu par vispārējo vidējo izglītību un noteikumus, kas regulē 1. un 12. klases brīvlaikus 2. semestrī. Lai šajā mācību gadā veiksmīgi notiktu valsts pārbaudes darbu norise un, ņemot vērā to, ka 3. klases skolēniem […]

Par mācību procesa organizāciju no 25.01.2021.!

No 2021.gada 25.janvāra turpinās attālinātais mācību process. Līdz ar to pagaidām maskas netiks izsniegtas. Lūdzu sekot informācijai! Skolas kontaktpersona saziņai par neskaidrajiem jautājumiem saistībā ar masku izsniegšanu un lietošanu – direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā Ieva Āboliņa.          No pirmdienas, 25. janvāra, arī 1-4.klašu skolēniem mācības uz laiku notiks attālināti, tādējādi mēģinot maksimāli samazināt Covid-19 izplatību. […]