Interešu izglītība 2020./2021.m.g.

Skola piedāvā sekojošu pulciņus:

 • Tehniskā modelēšana
 • Netradicionālie rokdarbi
 • Vizuālā māksla
 • Skolas teātris
 • Vokālais ansamblis
 • Koris
 • Sporta spēles
 • Aerobika
 • Teikvan-do
 • Skolēnu padome
 • Robotika
 • Programmēšana sākumskolā

Lejuplādēt,(PDF, 188 KB).
//Atjaunots 06.01.2021.//