Ēdināšanas paku sortiments


1.-9.klašu skolēniem par periodu no 18.05.2021. – 31.05.2021.

Pārtikas paku izsniegšanas kārtība:

  • Trešdien, 26.05.2021. no plkst. 12:30 līdz 20:00;
  • Ceturtdien, 27.05.2021. no plkst. 08:00 līdz 20:00;
  • Piektdien, 28.05.2021. no plkst. 8:00 līdz 18:00.

!!! Pārtikas pakas tiks izsniegtas pirmajā stāvā pie centrālās ieejas, parakstoties žurnālā par pakas saņemšanu.

*  Lūgums pārtikas pakas izņemt norādītajās dienās. Izglītības iestāde pārtikas pakas neuzglabā un vēlāk par noteikto saņemšanas laiku neizsniedz. 

* Ja nevēlaties paku saņemt, lūdzu brīdināt klases audzinātāju.

Ja ir kādi īpaši apstākļi un situācija, kas liedz izņemt paku noteiktajā laikā, tad jautājumu risināt 2 darba dienas pirms pārtikas saņemšanas dienas, informējot direktores vietnieci administratīvi saimnieciskajā darbā Ievu Āboliņu vai klases audzinātāju, rakstot www.e-klase.lv.

Ierodoties izglītības iestādē lūgums ievērot valstī noteiktos drošības pasākumus (ierasties maskā, rindā ievērot 2 metrus).