Ēdināšanas paku sortiments


1.-9.klašu skolēniem par periodu no 05.05.2021. – 17.05.2021.

Pārtikas paku izsniegšanas kārtība:

  • Ceturtdien, 13.05.2021. no plkst. 12:30 līdz 20:00;
  • Piektdien, 14.05.2021. no plkst. 8:00 līdz 20:00.

!!! Pārtikas pakas tiks izsniegtas pirmajā stāvā pie centrālās ieejas, parakstoties žurnālā par pakas saņemšanu.

*  Lūgums pārtikas pakas izņemt norādītajās dienās. Izglītības iestāde pārtikas pakas neuzglabā un vēlāk par noteikto saņemšanas laiku neizsniedz. 

* Ja nevēlaties paku saņemt, lūdzu brīdināt klases audzinātāju.

Ja ir kādi īpaši apstākļi un situācija, kas liedz izņemt paku noteiktajā laikā, tad jautājumu risināt pirms saņemšanas dienas ar klases audzinātāju, rakstot www.e-klase.lv.

Ierodoties izglītības iestādē lūgums ievērot valstī noteiktos drošības pasākumus (ierasties maskā, rindā ievērot 2 metrus).