Ēdināšana

Skolā ir jauns ēdināšanas uzņēmums SIA “FRISTAR”. Ar 2019./20.m.g. 2.semestri, attiecīgi ar 06.01.2020., tika atjaunota ēdiena gatavošana uz vietas skolas ēdnīcā.

Izmaksas:
Brokastis – 0.77 EUR dienā
Launags – 0.57 Eur dienā

Maksājuma rekvizīti:
SIA “FRISTAR”
LV96HABA0551040311295 SWEDBANKA

Mērķī norādīt:
Rīgas 7.pamatskola, Klase, Vārds Uzvārds, Par ko tiek veikts maksājums, Par kādu periodu

P.S. Lūdzam Jums savlaicīgi veikt maksājumu par bērna brokastīm un/vai launagu līdz katras nedēļas otrdienai, ja maksājums tiek veikts pa nedēļām.