Informatīvs materiāls par diagnosticējošajiem darbiem

Tuvojoties diagnosticējošo darbu datumiem, vecākiem un skolēniem var rasties daudz neskaidrību par darbu būtību un ietekmi uz bērna mācību rezultātiem. Lai atbalstītu 3. un 6. klases skolēnus un vecākus šajā laikā, portāls Uzdevumi.lv ir sagatavojis informatīvu materiālu, kurā skaidroti diagnosticējošo darbu mērķi un sniegti ieteikumi, kā vecāki var palīdzēt bērnam valsts pārbaudes darbu laikā, izmantojot […]

Par diagnosticējošiem darbiem 3. un 6. klasēm

28.janvārī valdība pieņēma lēmumu par vairāku Ministru kabineta noteikumu  grozījumiem, kuri nosaka 2020./2021. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laikus,  eksāmenu skaitu par vispārējo vidējo izglītību un noteikumus, kas regulē 1. un 12. klases brīvlaikus 2. semestrī. Lai šajā mācību gadā veiksmīgi notiktu valsts pārbaudes darbu norise un, ņemot vērā to, ka 3. klases skolēniem […]