Projekta dienas norises kārtība 23.03.2020. – 25.03.2020.

Vecāki un 1.- 9. klašu skolēni! No 23.03.-14.04.2020. mācību process mūsu skolā notiek attālināti, atbilstoši stundu un zvanu sarakstam. Projekta dienas no 23.03.-25.03. notiks attālināti. Ar darba plānu varat iepazīties pielikumā. https://r7ps.lv/wp-content/uploads/2020/03/Projekta-dienas-23.03.-25.03..pdf

Informācija vecākiem!

Informējam, ka sakarā ar izsludināto ārkārtējo situāciju valstī no š.g. 13. marta – 14. aprīlim  mācību process skolā tiek organizēts attālināti ar E-klases starpniecību. !! Skolēni skolu neapmeklē !!Pedagogi savā darbā ar skolēniem izmantos pieejamos portālus, kā  uzdevumi.lv, soma.lv u.c. Lūdzam jūsu atbalstu mācību procesa nodrošināšanā attālināti: * katru dienu E-klasē sekot līdzi skolēnu veicamajiem […]