“Ekspotīcija Jaunciemā” veiksmīgi finišējusi!

17.04.2021. notika skolas kolektīva organizētais foto orientēšanās pasākums skolas skolēniem un viņu ģimenēm “Ekspotīcija Jaunciemā”. Izglītojošus, erudīcijas un atjautības pilnus uzdevumus trīs stundu pastaigā pa Jaunciemu ar karti un uzdevumu lapu rokā, veica 25 sportiskas ģimenes. Aicinājumam atsaucās ģimenes, pārstāvot visas vecuma grupas. Kontrolpunktu secību maršrutā izvēlējās pati komanda. Uzdevumi bija redzami tikai kontrolpunktos, tie […]

Piekļūstamība

PIEKĻŪSTAMĪBAS PAZIŅOJUMS Rīgas 7.pamatskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr.445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu. Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Rīgas 7.pamatskolas tīmekļvietni – https://r7ps.lv/. Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības […]

Informatīvs materiāls par diagnosticējošajiem darbiem

Tuvojoties diagnosticējošo darbu datumiem, vecākiem un skolēniem var rasties daudz neskaidrību par darbu būtību un ietekmi uz bērna mācību rezultātiem. Lai atbalstītu 3. un 6. klases skolēnus un vecākus šajā laikā, portāls Uzdevumi.lv ir sagatavojis informatīvu materiālu, kurā skaidroti diagnosticējošo darbu mērķi un sniegti ieteikumi, kā vecāki var palīdzēt bērnam valsts pārbaudes darbu laikā, izmantojot […]