Vecāku padome

2019.gada 5.martā tika ievēlēts jauns vecāku padomes sastāvs.

Klase Vecāka vārds,uzvārds
1. Ilze Krūzberga
2. Monta Leigute,
Sandis Polis
3. Lana Pļaviņa
4. Ēriks Blumbergs (skolas padomes priekšsēdētājs),
Agnese Sakenfele
5. Normunds Ceipe
6. Gunārs Rodins
Ilze Kristapa
7. Iveta Kamina
8. Jānis Zaļaiskalns
9. Arta Kešāne