Skolēnu padome

Skolēnu padomes reglaments

Skolēnu padomes sastāvs

Skolā sekmīgi darbojas Skolēnu padome (SP), kuras sastāvā ir 5-9.klašu izglītojamie. Padomi vada direktora vietnieks audzināšanas jomā. Skolēnu padomes darbs tiek organizēts saskaņā ar tās reglamentu. Pedagogi atbalsta SP idejas, veicinot izglītojamo aktīvu līdzdalību skolas pasākumu organizēšanā, vadīšanā un aktīvu dalību projekta „Atbalsts pozitīvai uzvedībai ” (APU) koordinēšanā un sasniegto rezultātu apkopošanā.

Katru gadu Skolēnu padomes prezidents apmeklē Rīgas skolēnu domes sanāksmes, seko aktuālākajai informācijai, iepazīstina ar jaunumiem skolas SP.

Skolēnu padome

Prezidents  Natālija Kamina 6. klase

Viceprezidents  Adriāna Žogota 8. klase

Kārtības komiteja Jelizabete Ļaščuka 5. klase

Līva Kristapa 5. klase

Elīna Ošiņa 8. klase

Kultūras komiteja  Diāna Rižkova 9. klase

Beatrise Barone 8. klase

Nikola Jeršova 6. klase

Sporta komiteja     Samanta Šleijere 7. klase

Laura Grigorjeva  7. klase

Karmena Jansone 8. klase

Sekretāre         Samanta Salnāja 9. klase