Skolas vēsture

Īss ieskats skolas vēsturē

• Pirmo skolu Jaunciemā atvēra 1912.gadā Jaunciema evanģeliski luteriskajā baznīcā.
• 1913.g. Jaunciema “Vinteru” mājās darbu uzsāk divklasīgā ministrijas skola.
• Pirmā pasaules kara laikā mācības abās skolās pārtrauca.
• 1920.g. Jaunciema evanģeliski luteriskās baznīcas telpās atver skolu 4 klasēm, kurā strādā 2 skolotāji: Anna Vintere un Voldemārs Brenners. Telpu bija par maz, skola strādāja 2 maiņās.
• 1924.gada 1.novembrī iesvēta jaunos skolas pamatus.
• 1926.gadā skolas direktors Voldemārs Brenners atklāja jauno skolas ēku, kas bija paredzēta 160 skolēniem. 11.septembrī darbu jaunajā ēkā uzsāka Ādažu Jaunciema 6-gadīgā pamatskola.
• Arhīva fondos atrodamas ziņas, ka no 1920.gada oktobra līdz 1927./1928.m.g. Jaunciema pamatskola pastāvējusi gan kā I pakāpes, gan kā sešklasu pamatskola Rīgas apriņķi, Ādažu pagastā, bet no 1928./1929.m.g. līdz 1939./1940.m.g.- kā sešklasu pamatskola Rīgas pilsētā, Jaunciemā.
• Ar 1927.gadu skola kļūst par Jaunciema kultūras centru. Skolā darbojas pašdarbības teātris un koris, telpas izmanto arī Jaunciema kultūras biedrība.
• 1935.gadā skolas kalnā stāda bērzu birztalu un liepu aleju. Koki 70 gadu laikā ir raženi izauguši un visiem nācējiem iezīmē ceļu uz skolu.
• 1944.gadā neilgu laiku daļu skolas izmanto vācu karaspēks.
• Pēc kara mācības skolā notiek latviešu un krievu valodā. Skolēnu skaits ar katru gadu palielinās, un vecā skolas ēka kļūst par šauru.
• 1961./62.gadā tiek celta pirmā skolas piebūve, bet 1968.gadā – otrā piebūve.
• No 2003.gada mācības skolā notiek latviešu valodā. Skola sāk integrēt bērnus ar astmu un astmatisko bronhītu.