Personāls

Skolas administrācija

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis
Direktores p.i. Ilze Dupate  67340135
Direktores pieņemšanas laiki:
Otrdien 14:00-17:00
Ceturtdien 9:00-12:00
Vizīte iepriekš jāpiesaka.
Direktores vietniece izglītības jomā Nadežda Hotuļeva 67340179
Direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā Kristīne Kunce
67340179
Lietvede Maira Krievupe
67348841

Skolotāji

Vārds, uzvārds Kādus mācību priekšmetus pasniedz Kabineta Nr.
Zaiga Muceniece ķīmijas skolotāja 12.
Diāna Babre mūzikas skolotāja 27.
Inta Riekstiņa fizikas skolotāja 10.
Liene Elizabete Podkalne vizuālā mākslas skolotāja 2.
Valentīna Pušmucane Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības skolotāja 24.
 Vita Rusiņa  bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāja  12.
Guna Grabe sākumskolas skolotāja 21.
Nadežda Hotuļeva krievu valodas skolotāja 24.
Janita Jargana latviešu valodas, literatūras, matemātikas skolotāja 10.
Vēsma Saliņa
 matemātikas, mājturības (meitenēm) skolotāja 11.
Andris Podosinoviks mājturība un tehnoloģijas zēniem 2.
Arta Šnore sporta skolotāja 18.
 Elvīra Mozaļevska  angļu valodas skolotāja sākumskolai  34.
Staņislava Svoka sākumskolas skolotāja 22.
Victoria Byshkina angļu valodas skolotāja 34.
 Sanita Taube  latviešu valodas un literatūras skolotāja  9.
Diāna Laizāne sākumskolas skolotāja un dabaszinību skolotāja 35.

 

Krišjānis Kurpnieks  informātikas skolotājs 28.
Elīna Krūmiņa sporta skolotāja 18.
Vija Reistere sākumskolas skolotāja 7.

 Atbalsta personāls

Amats Vārds, uzvārds Kabineta Nr.
Psiholoģe Ilze Paegle 29.
Logopēde Ieva Liepiņa 23.
Speciālais pedagogs  Diāna Babre 23.
Sociālais pedagogs Rudīte Klints 29.
Ārsts Sandra Karisa 26.
Masiere Ilga Goldmane 25.
 Medecīnas māsa  Vija Ziemele  26.
 Bibliotekāre Janita Jargana  19.
 Bibliotekāre  Vēsma Saliņa  19.