Izglītības programmas

Programmas nosaukums  Programmas kods
Pamatizglītības programma   21011111
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām 21015411