Iepirkumi

 

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

Rīgas 7.pamatskola veic iepirkumu “Kokskaidu  apkures  granulu piegāde Rīgas 7.pamatskolas vajadzībām”. Identifikācijas Nr. R7PS-2017/2

Iepirkuma komisija 09.11.2017  pieņēma lēmumu, pēc noteicošā vērtēšanas kritērija –

piedāvājums par viszemāko cenu iepirkuma tiesības piešķirt :

 

SIA”Baltijas Ogles”

Reģ.Nr.LV40103420992