Interešu izglītība 2018/2019

(neaktuāls)

Apstiprināts ar 09.01.2019.

Rīgas 7. pamatskolas direktores p.i. rīkojumu Nr. PS7-19-5-rs

 

Interešu izglītības pulciņu nodarbību grafiks 2018./2019. mācību gada 2. semestrī

Tehniskā modelēšana
Netradicionālie rokdarbi
Vizuālā māksla
Skolas teātris
Vokālais ansamblis
Koris
Sporta spēles
Aerobika
Teikvan-do
Skolēnu padome
Robotika
Programmēšana sākumskolā

Lejuplādēt grafiku (PDF, 30KB):  pulcinu_nodarbibu_grafiks_2018_2sem

Interesu izglitibas grafiks 2018-2019 m.g. 1.sem.