Projekta dienas norises kārtība 23.03.2020. – 25.03.2020.

Vecāki un 1.- 9. klašu skolēni! No 23.03.-14.04.2020. mācību process mūsu skolā notiek attālināti, atbilstoši stundu un zvanu sarakstam. Projekta dienas no 23.03.-25.03. notiks attālināti. Ar darba plānu varat iepazīties pielikumā. http://r7ps.lv/wp-content/uploads/2020/03/Projekta-dienas-23.03.-25.03..pdf