Informācija vecākiem!

Informējam, ka sakarā ar izsludināto ārkārtējo situāciju valstī no š.g. 13. marta – 14. aprīlim  mācību process skolā tiek organizēts attālināti ar E-klases starpniecību. !! Skolēni skolu neapmeklē !!Pedagogi savā darbā ar skolēniem izmantos pieejamos portālus, kā  uzdevumi.lv, soma.lv u.c. Lūdzam jūsu atbalstu mācību procesa nodrošināšanā attālināti: * katru dienu E-klasē sekot līdzi skolēnu veicamajiem […]